Hokusai - Drake

Hokusai - Drake
Drake; Hokusai 1760 - 1849

onsdag 14 mars 2018

Odilon Redon


Odilon Redon har gjort bilden av den fallna ängeln. Och jag skrev en kort text om honom på Gabis Annex.

lördag 27 januari 2018

Om Clarice Lispector


Clarice Lispector föddes i Ukraina 1920, men flyttade med sin judiska familj till Brasilien som liten. I debutromanen Nära det vilda hjärtat skildrar hon denna uppväxt, helt från flickans perspektiv: En flicka med egensinnighet, fantasi och stort mod. Man blir omedelbart tagen av den flickungen; rastlös, egensinnig och svår för omgivningen att fånga in. Boken skrev hon vid 22 års ålder, och det är en enastående debutroman som snabbt vann erkännande i Brasilien.

Få kan som Lispector på en gång coolt, argt och innerligt gestalta den tredelade tillvaro en kvinna befinner sig i: Mannen och kärleken till honom, släkt och konventioner, samt trycket från den oroliga inre värld som bara kan bli konst. Studier är hon färdig med. Nära det vilda hjärtat är närmast en programförklaring för den som nyss räddat sig ut ur en akademisk begränsning.
Hon utforskar språket; skapar egensinniga bilder för vad som sker mellan människor, metaforer med visst drag av vansinne, av frihetsbehov; samma frihetsbehov i behandlingen av språket som hon sen psykologiskt gestaltar i de kvinnor som återkommer i hennes romaner: Ofta en flicka eller en kvinna som vill något mer, som känner sig trängd av det förflutna, av rummets begränsningar, av en faster eller en man, av en roll som hustru, värdinna, empatisk kompanjon. 

Det är som om hon helst vill leva under himlen. Återkommande i alla hennes böcker finns en känslighet för Det Stora Utanför: För naturen, blommor, skymning, gryning, ödlor, en tropisk trädgård, stjärnor, dofter, en bukett rosor som flera dagar i rad betraktas och betraktar den betraktande (Familjeband). Det är det jordiska ackompanjemanget till ett komplicerat textarbete. Med visst förakt för sitt eget skrå kan hon skriva: ”Vilken katt som helst, vilken hund som helst, är mer värd än litteratur”.
Det hon placerar högst i livet är det omedelbara nuet; erfarenheter och sinnesintryck som utgör en direkt kunskap. Skiftningarna i denna ofta introspektiva kunskap är som vågor på ett stort vatten, i ständig förändring. Om det finns en filosofi hos Lispector så är det nog samma som Dostojevskij en gång uttryckte: Meningen med livet är själva levandet. 

En stor och glupsk sensualism löper parallellt med en kall och iakttagande sida, och en oerhörd leda vid all anpassning till ett så kallat normalt liv. Få kan som Lispector gestalta uttråkning som en metafysiskt ond nivå. Där blir impulserna till elakhet en självbevarelsedrift, ett sätt att aldrig låta sig kuvas. Föraktet är hennes fula sida. Den stolta människans förakt för svaghet och förljugna mänskliga beteenden. Ett exempel: Den stackars läraren som tonåringen, Lispectors alter ego, lyckas förolämpa så att han blir löjlig och ynklig. ”…jag åstadkom alltid samma resultat: han blev störd, undvek min blick och började stamma. Vilket fyllde mig med en makt som fördömde mig. Och med medlidande. Vilket i sin tur gjorde mig irriterad. Det irriterade mig att han tvingade en liten skitunge att förstå en vuxen man. ” (Hemlig Lycka). Här och på andra ställen märker man intryck från Nietzsche och surrealisterna, tillåtelsen att ta fram det obehagliga, göra det till en styrka, skapa något av förbjudna energier.

Över huvud taget har jag efter Virginia Woolf sällan läst en författare som så grundligt utforskar en hemlig och ”opraktisk” del av livet, den del som berör stämningar och tecken, det vi kallar psyket. Lispector prövar gränsen för tänkandet, gränsen för kännandet, gränsen för hur mycket man kan gå helt upp i tillvaron, i morgonljuset, eller i det ökenljus som hon ofta närmar sig, som i en blandning av askes och extas. Gud är inte av en tillfällighet en ofta återkommande part i hennes texter. Gud är som en nära vän till henne, en svår typ, som hon ändå fattar mod och tar i handen och säger ifrån till. Kanske är det en Gud inom henne själv det vet man inte. Hos Lispector är gränserna mellan jag och du, ditt och mitt, Gud och världen, gott och ont alltid flytande. Hon gränsövergångarnas författare. Det är det som gör henne så äventyrlig att läsa. Ibland till och med lite farlig. 

I den stora experimentella romanen Passionen enligt G H tilldrar sig nästan hela berättelsen i ett rum där en kvinna konfronteras med en kackerlacka. Kompositionen stegras som i en konsert: Jaget och detet, rummet och kroppen, människan och djuret vävs in och ut i varandra, obehagligt och på gränsen till psykotiskt. Men den mynnar ut i en sorts mystisk förening med världen, med ett avstående från jaget till förmån för, ja vad? Hon skriver: ”… det första steget i förhållande till den andre är att i sig själv finna alla människors människa”. 

Det fanns en tid när psykologiska författarskap var lite omoderna. Men när det nu kommer tillbaka till oss via Clarice Lispector är det i en annan form: Det finns saker jag känner igen först när jag läst en novell av henne. Så skickligt kan hon beskriva underströmmar mellan människor, det omedvetnas alla skuggor i en scen. Det är välviljan som gömmer en hämnd, och kärleken som ruvar på sin egen förträfflighet. Det är ett barn som äter sig in i en vuxen människa, och det är en vuxen kvinna som skiftar mellan sin ömhet för världen och sin fasa inför en råtta, det andra, det fula. Det är också trots allt kärleken mellan man och kvinna: ”det finns oförstörbara saker som följer med kroppen ända till döden som om de hade fötts tillsammans. Och en av de sakerna är det som skapades mellan en man och en kvinna som upplevt vissa ögonblick tillsammans”. (Nära det vilda hjärtat).
I Blåsa liv och Levande vatten vill Lispector göra något som är på en gång dagbok och undersökning, på en gång litteratur och antilitteratur. Intrycken blandas med filosofiska idéer, som en sida längre fram motsäger sig själva. Det är som att hon alltid måste rädda sin andliga frihet från att fastna, till och med från att fastna i hennes egna tankeformer. 

Men om det finns något som irriterar mig hos henne så är det upprepningarna. De sena böckerna Levande vatten och Blåsa liv är mycket likartade, med olika gestalter. Blåsa liv är den manliga berättarens dialog med en sensualistisk kvinna, som är en motsats, en antites. I Levande vatten pågår författarens diskussion med sig själv och en f.d. man; iakttagelser som övergår i existentiella perspektiv. Det är aldrig ointressant, men det inger mig känslan av att Lispector fastnat i något. En ekokammare där hon spekulerar över livet. Det jag saknar är då den enkla generositeten i att faktiskt berätta en historia. Jag tycker mest om Lispector när hon gör just det. Som i Hemlig Lycka, där novellen om den förnumstiga flickan, som besöker en kvinna och undervisar henne om livet, når komiska höjder. Eller Familjeband, där varje novell är suveränt gestaltad, med små oförväntade händelser där tillvaron spricker upp i absurditet och skönhet. Detsamma gäller för debutboken Nära det vilda hjärtat. 

I en av sina sista böcker, Stjärnans ögonblick, gör hon experimentet att skriva om en kvinna mycket olik henne själv; en fattig obetydlig flicka i utkanten av samhället. Hon gör det med finess och stor distans, som om det är enda sättet för henne att inte sentimentalisera den andra. Läsaren får själv fylla i det som anas under den stiliserade berättelsen om Macabea; flickan som inte vet om att hon lider. Det är ett strålande och ovanligt försök att omfatta den andra människan. 


Clarice Lispector som barn
                   Artikeln har tidigare publicerats i DT, ST, Vlt, ÖP, m.fl dagstidningar.                             

söndag 22 januari 2017

Marguerite Duras - under ytan in i mörkret


Under sitt 81-åriga liv genomlevde hon både koloniernas och kvinnans frigörelse: Hon har prisats för sin säkra stil, sin sociala kamp och sin psykologiska skärpa.  


En fläkt som surrar. Vågor som slår in från havet. Fåglar som piper. Någon som går genom sina rum och skriker. Det auditiva är stämningsskapande i Marguerite Duras romaner, trots att hon framförallt kallats för en filmisk författare. Det senare är också sant: Hon är fenomenal på att skapa hela sekvenser av rörelser, av människor på väg, som filmade i en enda lång tagning. Det filmiska skapar också en distanseringsmekanism. Hon gör sig till en kamera. Hon går in och ut i olika röster, hon moraliserar aldrig. Men hon kan skildra det mest förfärliga, det som utgör hennes anledning att skriva, att vidarebefordra. 
Starkast av hennes böcker är "Smärtan". En roman där berättarrösten ligger biografiskt nära författaren: En kvinna som under andra världskriget väntar på sin deporterade man. Duras skildrar utmattade människor som kommer hem från kriget. Men framförallt en orolig väntan på maken som suttit i koncentrationsläger. När han äntligen kommer är han en spillra av sig själv, en skrotad kropp, det rinner ur honom. Kvinnan förfasas över hans tillstånd, men också över sin oförmåga att ta honom till sig, som förr.
Det märkliga med denna bok är att den skrevs direkt, som dagbok, 1941, och blev liggande i en låda. Först på 80-talet tog Duras fram den, redigerade lite, och gav ut. Och där fanns redan den egenartade författaren. Hon tycks ha behövt distansen till materialet, kanske också av hänsyn till de närstående. 

En annan sida av hennes romankonst är sinnligheten: Skildringen av blickar, hud och beröringar som glider förbi. Hennes mest lästa roman är "Älskaren", om en ung kvinnas förhållande till en äldre kines. En vit fransk flicka, redan i sina egna ögon överlägsen kinesen, introduceras till en sofistikerad sexualitet. Boken skrevs med minnen från det Vietnam där Duras växte upp före nitton års ålder. Den kinesiske älskaren återkommer i andra romaner, men det man senare förstår – av hennes dagbok – är att det hela var en betydligt enklare historia än det blir när hon låter skriften ta över i "Älskaren". Att hon senare förkastat sin egen roman som ”dålig skit, jag skrev den när jag var full”, kan man bortse ifrån. Även Leo Tolstoj sa om sin stora kärleksroman Anna Karenina att den var ”banal”.
2015 kom tre av Marguerite Duras romaner ut på svenska. "Vicekonsuln" (Lind & Co), "Atlantmannen" och "Horan på den normandiska kusten" (Ellerströms).
"Atlantmannen" som kom ut 1982 i Frankrike är en roman gjord efter en film med samma namn. Den har knappt någon handling, men liknar mest en lång utandning vid slutet av en kärlek. Avskedet är tecknat i en kvinnlig gestalt som städar och tvättar allting rent, som placerar det förlorade objektet i en roll, där hon instruerar honom hur han ska bete sig inför kameran. Fototekniken skapar ett avstånd till det sentimentala i avskedet. Bilderna saxar i varandra rytmiskt och melodiöst som en prosadikt.
Inte enbart hennes estetik segrar, tänker jag, men också hennes mentalitet, den både otäcka och uppfriskande distansen. Som hon själv skriver någonstans: ”Jag har övat hela mitt liv på att lämna saker”. 

Det första hon lämnade var Indokina. Men med sig har hon haft minnen av européer i Asien. Det är en sådan grupp privilegierade existenser som figurerar i den mycket större romanen "Vicekonsuln": En ambassadör Stretter och hans hustru, några konsuler, några journalister som fördriver sina dagar i Calcutta. Men romanens inledning är en lång repetitiv historia om en utstött svältande kvinna på vandring genom Sydostasien. Hennes tragiska öde utgör grundackordet till de andra figurernas spel.
Hela tiden medan jag läser tänker jag på hur bildrik och musisk den här romanen är. De stora vattnen, risfälten, Ganges. De blå palmerna, som Duras skriver om och om igen, så att man ser hur de blånar i fukten. Därtill ljuden av människor, de stora träden övertyngda av fåglar inför monsuntiden, de leprasjuka i skuggan, den mondäna cirkeln av koloniala människor som är på drift i ett halvt fördrömt tillstånd. 
Även dialogen är mästerlig hos Duras. Det är svårt att skriva dialog, det har många författare vittnat om. Duras lyckas så väl, tror jag, för att hon inte återger en vardagsrealistisk dialog utan en underlig; där människor talar förbi varandra, uttrycker sig svävande och mångtydigt. Lite vid sidan av inflikar hon antydningar om något alla vet – skvallret – och något ingen vet – människans dolda hemligheter. ”Man säger” är Duras motsvarighet till den grekiska kören. Den kör av allmänt babbel och onda aningar som omger den lilla gruppen västerlänningar. Någons kärlek till någon. En viss besatthet: Den som vicekonsuln har för Fru Stretter. Men också den fixering hon själv skapar, genom att vara det åtrådda objektet i en park av britter och fransmän i exil. Central i intrigen är vicekonsuln själv: En slapp figur med ett tvivelaktigt förflutet.

Indien – och andra kolonier – som fristad för lösryckta existenser är ett gammalt tema i litteraturen. Graham Greene har berört det, och Joseph Conrad i sin mest berömda roman: Mörkrets hjärta. Men där Conrad fokuserar på en enda symbolisk och ond individ, lyckas Duras behålla en atmosfär av kollektivitet: En allas skuld gentemot alla. Kolonisatörerna bär på en annan sjukdom än de fattiga och leprasjuka de lever granne med: Meningslöshet, dekadens, undflyende dagar. Prat, betjänter, drinkar.
Är det en cynisk bild av människan? Kanske. Duras skriver som om hon inte tror på någon eller något, men har en kritisk förståelse för alla. Vedervärdiga saker händer, och vedervärdigast av alla är Vicekonsuln. Trots det är han tecknad med en uppmärksamhet som liknar medkänsla. Han är en stackare. Som tillika är en mördare. I bakgrunden finns en dysfunktionell fransk familj, och en dysfunktionell människosyn: Den mellan kolonisatörer och koloniserade. 
"Vicekonsuln" är en stor och mångfacetterad roman, den kan få mig att undra varför hon inte fick Nobelpriset. Var hon för mångsidig – hon gjorde både filmmanus och pjäser – eller bara en av dem man gick förbi medan man utvalde smala lyriker och solida manliga karriärförfattare? 

I "Horan från den normandiska kusten" som kom på franska 1986, går hon igen helt tätt inpå sitt eget liv. Författaren som lever med en bisexuell man, som förutom att vara hennes sekreterare också ägnar sig åt erotiska utflykter med män. En man som tycks genomgå en kris. Författaren arbetar, och mannen skriker, han skriker också åt henne, som om han är svartsjuk på hennes arbete. Men Duras sätter aldrig in skeendet i känsloorden: svartsjuka, avundsjuka, konkurrens mellan könen. Hon säger att han är gränslös, orättvis. Författaren förblir i sin onåbara hållning, som en som gör det hon ska trots svårigheterna. Medan mannen, den mycket yngre, får karaktären av obehärskad hysteri. 
Det är alltid intressant att läsa Marguerite Duras, dels för att hon skriver så vackert och stilrent, men också för att hon betraktar livet lugnt. Det totala accepterandet är hennes styrka; att vara intill sina gestalter, som kompanjon, en stund. Men hon delger mig också en viss sorg. Och i hennes sena böcker anar man en utbränd kreativitet. Som om det inte finns så mycket kvar att säga. Hon registrerar något – en passage – i sitt eget liv. Det får vara bra så. Och det är alltid mycket bra när en författare vet vad hon/han ska göra och inte göra. Hur mycket som finns kvar att ta av.
”Och när inget längre sker är historien verkligen utom räckhåll för skrivandet och läsningen” – så slutar "Horan på den normandiska kusten". 
Duras skriver sig in i ett mystiskt försvinnande, som någon som inte längre bryr sig så mycket om sig själv. ”Mognad är allt” som Shakespeare skrev. Men Marguerite Duras variant är mycket torr, och ganska hård. Hennes liv finns – som hon själv sa – bara när hon skriver det. Artikeln tidigare publicerad i Dalarnas Tidningar, ST, Gefle Dagblad, Vlt, m.fl.

söndag 8 januari 2017

Ib Michael - berättaren


Inte ett svar utan att hela kroppen och det stora händerna är med. Rösten vilar som en bluessångare i sin berättelse. Ib Michael har stor fysisk närvaro. Han är också en av Danmarks mest prisade och folkkära författare. Jag intervjuade honom när hans roman Prins just kommit ut på svenska. Den kom senare ut i USA, Italien och flera andra länder. 

Jag har det bra nu, säger han. Pengarnas betydelse är att de ger mig mer frihet. Jag kommer säkert att använda en stor del av dem till att bara dra iväg någonstans.
Dragningen till "främmande" länder har länge präglat hans författarskap. Men i en serie på tre självbiografiska romaner har han återvänt hem, till sin egen danska historia. 
Också Prins tilldrar sig i Danmark och handlar om den tolvårige Maltes äventyr vid havet. En död man, med minnen från flera århundraden, betraktar pojkens sommarliv. 

-  Det är som om du knyter trådar mellan människor, så att alla berör varandra, om än osynligt.
-  Ja, jag bygger upp mina romaner som en sorts nät. I Prins är det den vanliga världen, pensionatet, gästerna, sommarverandan, allt det som man uppfattar som hela verkligheten, som utgör de lodräta trådarna. Men så kommer den där döde mannen och far som en skyttel genom väven. Och för varje gång han uppträder så kommer den en ny tråd in i väven. Det uppstår ett sammanförande av de dödas och de levandes värld.
Du har nära till döden i dina texter, och du har ofta jämförts med latinamerikanska författare, eller hur?
-  Jag studerade indianska språk och myter som ung och var i Latinamerika och blev påverkad av hela den kulturen. Jag har också levat med indianer långt inne i djungeln; det var en av vändpunkterna i mitt liv. Senare läste jag Garcia Marquez och tyckte mycket om honom, men min sorts "magiska realism" är mer påverkad av den nordiska folksagan.

Det händer också - precis som för Garcia Marquez - att den magi Ib Michael uppnår genom att låta sina berättelser domineras av en sorts urbilder ur den mytiska berättartraditionen går ut över personteckningen och gör hans figurer schematiska. När jag säger det till honom svarar han enkelt att "man kan inte göra allt på en gång". 
-  Det är väl för mig som det står i Prins: "I äventyrets form blir långa historier korta, och personerna feltecknas till drakar och prinsessor". 
Behovet av att undgå det alltför tungfotade fasthållandet vid enskilda individer - eller vid det alltför privata - har skapat hans val av berättarkonst. 
Det går att läsa Prins nästan uteslutande för de hisnande perspektivens skull, för känslan av att gå på lina över tidens hav och titta ner från en positions likgiltig för millenieskiften. Men den varmare pulsen i denna bok kommer ur kärlek och förfäran. Det älskas på trots av faror, det hoppas på trots av att människor är svekfulla och futila, det byggs skepp på trots av havets vilda krafter. Dessutom har Ib Michael ett särskilt språk; den poet som inte så ofta skriver dikter återfinns i varenda en av hans romaner, och hans texter, inte minst i Prins, har en bildskärpa som får mig att köra långfilm på näthinnan:
Jag ser isberget komma flytande i mörkret genom det djupaste kallaste hav. Jag ser våren fånga upp det i sina virvlar och smälta ned det. Ser skeppet lösgöra sig ur isblocket och bli spillror. Ur spillrorna lösgör sig den dödes kista och flyter iland på den danska kusten. 

Till det "typiskt danska" hos Ib Michael hör hans säkra grepp om det vardagliga och jordiska: matskåpet, sängkläderna, köket, diska upp, hålla om, hur saker smakar och känns i huden. Jag frågar honom om det faller sig lättare att skriva de där vardagliga avsnitten än att gå in i det mer fantastiska och bildrika berättandet.
-  Jo, så är det. Det kräver en annan slags koncentration, eller anspänning, att vara i kapitel där jag till exempel beskriver änglarnas ordning eller alvernas tillvaro. Eller när jag försöker beskriva vad det är att vara död, eller enbart en energi i rummet. Man kan ju knappt leva sig in i det. 
Men det är ju det du gör. Har du nån gång övat dig på att gå in i ett mer jaglöst tillstånd, när du var i kontakt med den tibetanska buddhismen till exempel?
Jo, det har jag. Men jag tycker framförallt att själva skrivandet är ett jaglöst tillstånd som kommer helt naturligt till mig. En sorts fullständig bortkommenhet. För varenda tecken som finns på papperet finns det myriader utgångar åt alla håll. Jag försvinner i en kalejdoskopisk värld.  
-  Och sen kommer jaget bumpande tillbaka?
Ja, tack och lov. Man sätter helt enkelt punkt någonstans. En del möjligheter man såg skimra förbi försvinner, men de kommer alltid tillbaka.
 -  Vad sätter igång dig när du skriver?
Det börjar alltid med det visuella, med bilder. Jag börjar aldrig med någon sorts stomme, eller förhandsidé. Men det är klart att liksom en folkvisa eller en saga har en viss given struktur, så kan några av ens berättelser ha det. Man får en del gratis - annars vore det för kärvt.
Men att skriva innebär också att jag är på jakt efter något. Om jag inte använde språket att söka med skulle jag aldrig nå de där regionerna som nästan ligger utanför språket och som vi inte räknar med till vardags.
-  Händer det att du blir svår att vara med när du skriver?
Nej, det tror jag inte. Men för att komma igång har jag några favoritställen där jag gärna befinner mig. Prins är skriven i mitt sommarhus. Det mest inspirerande jag kan företa mig är antingen att simma i havet eller göra långa promenader där. Havet ger mig alltid en känsla av att det omsluter hela planeten och att det är fullt av historier. Vi kan ju aldrig någonsin få en överblick över alla de skepp och människor och alla berättelser som försvunnit där.
"Känner havet namnet på sina drunknade" frågar berättaren i Prins, och frågan är samtidigt en sorts kod för Ib Michaels gudsbild.
-  Det finns ju uppenbart en Gud, eller en våldsam manifestation av allt skapat. Men känner denna kraft överhuvudtaget namnet på alla dem som har drunknat i skapelsen? Nej. Vi ordnar ofta till ett personligt gudsförhållande åt oss därför att vi så gärna vill få lite trygghet i tillvaron. Men villkoren är egentligen något annat - universum består av oerhörda krafter. Och det kan man ju sammanfatta i en sån där haiku-artad kapitelöverskrift som jag använder i Prins: "Vari döden gästar en blåögd pojke". 
Jag tänkte komma till det. Att det som bär upp en lantlig skröna från avkroken Danmark - som ju Prins också är - är det där sugande svarat hålen i din text som gör att jag som läsare ser den lille grabben springa och leka och släppa upp sina drakar på randen av ett stup. Och sen springer han ju faktiskt rent konkret och snubblar över den där likkistan som flutit iland.
- Men samma utsatthet vilar över alla människorna i Prins. Kråkslottet försvinner i en malström, som suger ner all materia, folk dör i isen, älskande skiljs åt.  

Med trilogin Vaniljeflickan, Brev till Månen och Den tolfte ryttaren återuppväckte han inte bara sin egen barndom utan också det genetiska arv som spökat i hans släkt sedan en soldat på 1600-talet lägrade en av hans anmödrar. Spanjoren Gomes, legoknekten, vars grymma och olyckliga gestalt dominerar i Den tolfte ryttaren, utgör samtidigt en arketypisk manlig motbild till den ömma närheten mellan de två syskonen i Vaniljeflickan. Han blir "den döde" i familjens trädgård, en fantasifgur som personifierar alla de hemskheter - kriget, våldet, döden - som ligger bortom den danska 50-talsidyllen.Den sortens kontraster mellan livets reella godheter och det förfärande mörkret i och utom människan är en av Ib Michaels kännetecken som berättare. I barndomshistorien om en pojke som tidigt utvecklas till sin polioskadade systers riddare och förtrogne, förenar han en doftande närvaro i barnens nu med sorglustiga episoder ur systerns överlevnadskamp.
Den 60-talsromantiska Brev till Månen - som 1996 nominerades till Nordiska Rådets litteraturpris - avslutar hans berättelser om författaren som valp.

I Prins sammanför han den tolvårige Maltes sommarlov vid havet med skrönor som verkar hämtade ur ett kollektivt undermedvetet fullt av bärkraftiga bilder. Det är kajaken och fyrtornet. Det är segelskeppet och resan till Grönland. Det är eskimåernas värld, narvalar, sälskinn och harpuner, isen och vintermörkret.
Till en självklar prosa fogas de kristallinska bilder som gör boken till en säregen nordisk myt. En vittfamnande tidsdimension möjliggörs genom den döde, bärare av minnen från historisk, biologisk och geologisk tid. 
-  Han är en sån där allestädes närvarande medvetenhet som jag gärna använder. Men här blir han ett vandrande berättarjag som återvänder om och om igen efter tjugo sidor med Malte och hans nära omgivningar. Och när det greppet gick upp för mig - att ha ett vandrande jag - såg jag omedelbart hur det skulle kunna användas. Det fyllde mig med djup lycka och gav mig stor konstnärlig frihet. 

Undrar du någon gång vad en författare är bra för?
Nej, aldrig! Jag har ingen nyttomoral. Jag är inte här för att vara nyttig för något som helst. Det är det motsatta som gäller. 
Men om du har en etik - hur ser den ut i så fall?
-  Jag har en annan förpliktelse, som gäller den mänskliga utsattheten i tillvaron. Jag har en förpliktelse att vara med och värna om drömmarna och sårbarheten, om ömheten och medkänslan. Det är en annan begreppsvärld - eller hur? Och jag menar att vi är här bland annat för att beskydda de områden i oss själva där vi har blivit angripna, antingen som barn eller senare. Någon vill ta ifrån en de drömmar man har, någon vill hindra en från att vara frimodig. Någon vill förvandla en till att vara nyttig. När de fruktansvärda är att alla är så nyttiga att den här stackars planeten är på väg att dö av det. 

Ib Michael ogillar nyttomoral, men han råkar vara mycket produktiv. Kan han ändå vara rädd att ingivelserna ska upphöra och historierna dö?
- Jag tror inte det finns någon författare som inte är rädd för att få skrivkramp. Men jag vet att berättelsernas brunn är oändlig och inte kan tömmas. Det är som att försöka tömma havet.
Och jag har inget särskilt högtidligt förhållande till att jag råkar producera några böcker. För mig är skrivandet framförallt ett sinnestillstånd som jag gärna befinner mig i. Nervigt och väldigt härligt. Men det har en mörk sida. Plötsligt faller man ned från tinnarna och kravlar runt i det skandinaviska mörkret. Då blir jag tvungen att kämpa för att komma upp igen.
Är det då du reser?
-  Jag har förstås några strategier, som att jag drar till de sydliga haven och seglar. Vad som helst, bara jag kommer igång igen. Men mina utlandsresor och sjöfärder är värdefulla också för att jag måste leva ett annat liv. Man ska göra något annat än att skriva. Och jag har aldrig upphört att vara en lustbetonad människa. Jag tror det enda rejäla skapandet kommer ur lust.


 


Ur inledningen:

Det börjar i dis. Högt uppe på jordklotet, där ingen människa ser det, går isen upp med knallar över vita fjordar. Det blir havsblått mellan flaken, natten, som har varat det halvår då solen står under horisonten, är över. Det knakar i iskanten, spricka jagar spricka, när ett glasberg - stort som ett sagoslott, med tinnar och torn och fönster som snön länge har täckt - lösgör sig och går till sjöss med de tjutande vindarna.
Den långa dagen har kommit tillbaka.


Romanen Prins utkom 1999 på svenska. De tre självbiografiska romanerna är Vanillepigen (1986),Brev till månen (1995) och Den tolfte ryttaren (1997)
Artikeln har - i en kortare version - varit publicerad i Arbetet, ÖC, Smp, VK, Nsd, m. fl.

tisdag 27 december 2016

Hieronymus Bosch - via Mats Arvidsson


Jag hittade av en slump det här radioprogrammet om Hieronymus Bosch, som jag missat. 
Mats Arvidsson, som är Sveriges roligaste och mest självständiga konstjournalist, excellerar i sin berättelse om 1500-talsmålaren och hans bisarra värld. Det är entusiastiskt, kunnigt, målande beskrivet, och på gränsen till hysteriskt roligt emellanåt. Därmed också fritt från konstvetenskapens trista fällor av överdrivet pedanteri och finstilta analyser. Genialt - som folk på twitter brukar säga - om första bästa tidningsartikel. 
Men, listen kiddos, detta är genialt.


Länk till programmet, varsågoda!


  


lördag 26 november 2016

V.S. Naipul - sin faders dröm

Vad ska man göra med en pappa som en gång i ens barndom förlorat ansiktet?
Bygger upp ett ansikte som aldrig går förlorat?
Pappan jag talar om är V.S. Naipauls. I den självbiografiska Finding the centre finns en skiss till denne man, som också blev huvudfigur i en roman. En man av indisk härkomst, ingift i en jordägande och maktlysten hinduisk klan. En journalist med författardrömmar, som skrev reportage och krönikor för Trinidad Guardian, och som redan när Naipaul var sex började överföra sina drömmar på sonen- Läste högt för honom ur egna berättelser, ur Dickens och Maughams romaner, uppmuntrade honom, och - skriver Naipaul - ingav honom en absolut känsla av att det var författare han måste bli. Men denne fader hade en gång förlorat sitt ansikte. En morgon vaknade han, gick in i badrummet och kunde inte se sig själv i spegeln. Ansiktet fanns inte där. En sorts sammanbrott följde. Men det som föregår sammanbrottet är en sedelärande berättelse om ortodoxi kontra valfrihet, om dogmatisk tro kontra individuell övertygelse.

För att göra en lång historia kort: Naipaul den äldre avsvor sig sin journalistiska frihet under skam och nesa. En artikel han skrivit om "gammaldags" hinduiska offerriter - och deras troligen ringa effekt på en svår boskapsepidemi - besvarades med hotelsebrev från Trinidads hinduiska maktpotentater. Reportern kunde se fram emot en säker död, om han inte dementerade sin åsikt genom att själv genomföra den ortodoxa offerrit som han kritiserat. Naipaul d.ä. tvekade, skuggboxades med den politiskt-religiösa övermakten, och med sitt samvete, men genomförde till sist offret på offentlig plats. Ett avkapat, ännu blodigt gethuvud överräcktes till gudinnan Kali. Han räddade sitt liv. Men ansiktet i spegeln försvann.

Det märkliga är den näst intill objektiva ömhet med vilken Naipaul återberättar historien om sin far. Egentligen utan skam - för vad skulle en dödshotad man göra? Men med en intensiv underton av vad episoden betytt för honom, hur den förstärkt hans ambitioner, och hur den länge legat kvar inom honom som en ångest för misslyckandet.

Naipaul skrev sin första roman under pauser, i ett kollektivt arbetsrum på BBC. Han beskriver kollegornas stöd och kritik. Men framförallt minns han den enorma uppladdningen. Här sitter en man som är pressad av mer än ambition. Det handlar om att överleva. Han är bokstavligen livrädd för att inte få sin första roman att köra. Men han har några knep, en sorts "magi", som han själv säger. Han skriver så snabbt som möjligt. När den första meningen gett sig, och den måste vara äkta, börjar den andra skriva sig själv. Då gäller det för Naipaul att haka på, inte ett ögonblick tappa farten. Efterhand uppstår ett lugnare, mer genomtänkt arbetssätt. Men romanen är färdig på sex veckor.

Sex romaner publiceras innan han vågar tänka på sig själv som författare. Innan dess har han kallat sig "radioman", en titel som några av hans kollegor fann alltför mallig. Så författare fick det bli. Och författare blev det. 2001 mottog han Nobelpriset i litteratur. Ett ansikte var återerövrat.
Och för oss andra - oavsett vad vi tycker om Naipauls kulturpolitiska åsikter - är det en historia om befrielse. Och om befrielsens pris - som är att ge upp all identifikation med den plast där en hygglig karl kan förlora ansiktet, och sin frimodighet, under bördan av tvingande sociala riter. Dock är det inte en historia som bör användas till att stryka den västerländska självgodheten medhårs. Vi har andra riter, mer dolda. Också vårt samhälle, det "moderna", har sina dumdryga auktoriteter och ängsliga medlöpare och sin ortodoxi: från högsta politiska ort till minsta arbetsplats där ryggarna kröker sig under grupptryck och åsiktsmallar. Naipaul har angett en väg ut: känslan av att han skulle dö om han gav efter för något mindre än att uttrycka sig själv.


Artikeln har tidigare varit publicerad i danska Weekendavisen, Borås Tidning, UNT, m.fl.